Karriera, si të kthejmë dështimet në suksese

Projektet dhe planet tona nuk funksionojnë gjithnjë ashtu siç e presim. Disa herë ndodh që në vend të suksesit të dëshiruar të përballemi me dështimin. Ky është momenti në të cilin i gjithë grupi që ...