Kasat, 30% e bizneseve me raportime te pasakta

Numri i bizneseve që raportojnë të dhënat fiskale është rritur, por ende më shumë se 30% e tyre nuk i transmetojnë të dhënat e kasave fiskale pranë adminsitratës tatimore. Numri i kasave që nuk trans...

MF, protokoll i ri për pajisjet fiskale

Ministria e Financave nuk do të ndryshojë kasat fiskale, por përmes një partneriteti publik-­privat do të ketë një protokoll të ri të pajisjeve fiskale. Fakti është bërë i ditur nga Këshilltari i Min...