Tri këshilla të vlefshme profetike

Erdhi një njeri tek Pejgamberi alejhi selam dhe i tha: Më këshillo, i tha Pejgamberi alejhi selam “ke frikë Allahun kudo që të jesh”. Tha njeriu: Më shto edhe diçka tjetër. Pejgamberi alejhi selam i ...

Të njohim veten

Një i urtë shkoi te një i dijetar i moçëm dhe i bëri këto pyetje, për çka mori këto përgjigje të sakta me përjashtim të njërës: -Kush është i pari dhe i fundit në këtë botë? -Zoti, sepse është i përg...

Urtësia e këshillës…

Këshilla e dijetarit të madh islam Imam Ebu Muhamed Gazali r.a ndaj nxënësit të tij, i cili kërkonte që mësuesi i tij ta këshillonte. O bir i dashur dhe shok besnik! Allahu i lartësuar të dhëntë jetë...

Këshillë që të bën të mendosh!

Ka thënë Profeti(s.a.s): “Kur biri i Ademit zgjohet në mëngjes, të gjithë organet i drejtohen gjuhes duke thënë: Kij frikë Zotin dhe mos na merr në qafë! Përderisa je ti në terezi, jemi të gjit...

Më e çmuara pasuri…

Zgjuarsia është më e çmuara mes pasurive. Më e keqja e varfërisë është padituria. Frika më e madhe në botë është të të hyjë vetja në qejf, ndërsa më e çmuara prej prejardhjes tënde është të sillësh m...

Miku i mirë..

Llukmani i mençur i tha djalit të tij: “O biri im! Gjëja e parë që duhet të fitosh në jetë, pas besimit tek Zoti është një mik i mirë. Një mik i mirë dhe i ndershëm, i ngjan hurmës (palmës). Në...

Fuqia e mendimit pozitiv

Mendimi pozitiv është gjithçka kemi nevojë në situata të ndryshme. Sipas studimit të fundit nga Universiteti Rutgers, të menduarit për kujtime pozitive mund të ndikojë në heqjen e stresit. Për këtë p...

5 Këshilla si fëmijët të mos e refuzojnë ushqimin

  Shpesh fëmijët nuk kanë marrëdhënie të mirë me ushqimin,nuk hanë atë që ju duhet në mënyrë që të ushqehen shëndetshëm, por ato që ju shijon më tepër. Për të arritur që fëmijët të hajë çdo lloj...