KLSH: “Konsumatori i pambrojtur”

Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, një situatë e tillë ku kontrollet dhe analizat Inspektoratit Qendror Teknik, në tregtinë me pakicë të karburanteve, kryhen nga specialistë të pakualifikuar, janë...