1500 mësues punësohen me kontrata të përkohshme

Plot 1500 mësues të cilët do të kryejnë praktikat profesionale në shkolla të ndryshme të vendit do të punësohen me kontrata të përkohshme në sistemin parauniversitar në të gjithë vendin. Në bazë të n...