5 kriteret shtesë si përfitohet pensioni minimal

Rritja e pensioneve është shoqëruar edhe me rritjen e pensionit social, i cili prej 1 korrikut është 7262 lek të reja. Por për ta përfituar këtë pension, ISSH bën me dije se duhet të plotësohen disa ...

Kreditë e buta, kriteret për të përfituar

Rreth 1000 qytetarë të Tiranës do të mund të përfitojnë nga programi për kreditë e buta, pas miratimit të tij në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak. Këta qytetarë, të cilët kanë aplikuar për ...

Procesi i Vettingut, hapat dhe kriteret

Procesi i rivlerësimit të 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve, i njohur si Vetting-u, do të kryhet bazuar tek tre kritere: vlerësimi i pasurisë, kontrolli i figurës dhe vlerësimi i aftësive profesionale. ...

MAS ndryshon kriteret për fazën e dytë

Ministria e Arsimit do të ndryshojë kriteret për fazën e dytë të pranimit në universitete. Pas ngërçit të krijuar në fazën e parë MAS ka vendosur të rishikojë ndikimin e lëndëve që maturantët kanë nd...

MZHU miraton fondin për strehim në 6 bashki

Ministria e Zhvillimit Urban miraton fondin prej prej  4,571,992 lekë për 5 bashki, të cilat përfitojnë grante të menjëhershme për strehimin. Ky fond do t’i shpërndahet 20 familjeve,  të cilat plotës...