Lulet që kujdesen për shëndetin tuaj

Hulumtuesit në NASA rekomandojmë të paktën një bimë për 100 metra katror të hapësirës në shtëpi apo zyrë. Bimët kthejnë dioksidin e karbonit në oksigjen. Oksigjeni ndikon në çdo pjesë të trupit tuaj ...

Kujdesi për dhëmbët

Ushqimi i përtypur mirë në gojë është gjysma e procesit të tretjes. E kjo nuk mund të arrihet pa patur dhëmbë të shëndoshë. Kujdesi për dhëmbët duhet të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë jetës dhe kjo ...

Kujdesi për sytë

Një fjalë e urtë popullore thotë: “Ruaje si sytë e ballit!” Kjo tregon rëndësinë e madhe që i jepet kujdesit për shqisën e të parit. Pa të veprimtaria e njeriut paralizohet. Kujdesi për shqisën e të ...