Kasat, 30% e bizneseve me raportime te pasakta

Numri i bizneseve që raportojnë të dhënat fiskale është rritur, por ende më shumë se 30% e tyre nuk i transmetojnë të dhënat e kasave fiskale pranë adminsitratës tatimore. Numri i kasave që nuk trans...