Në shtator implementohet kurrikula e re

Ministria e Arsimit dhe Sportit prezantoi sot reformën e re kurrikulare në arsimin e mesëm të lartë, e cila do të implementohet në shtator të këtij viti, duke filluar me zbatimin e saj në klasat e 10...