Unë jam Asgjëja…

Një ditë, i pari i vendit vendosi të shkojë të vizitojë një person që po punonte në arë. I pari i vendit ishte i veshur thjeshtë që të mos njihej. Shkoi te ara, përshëndetet me fshatarin dhe ulen së ...