Tiranë, subvencionohet qiraja për 69 familje

Janë 69 familje në Tiranë të cilat do t’ju subvencionohet qiraja nga Bashkia e Tiranës. Në mbledhjen e ardhshmë të Këshillit Bashkiak, e cila do zhvillohet në 6 tetor, pritet të miratohen edhe lisat ...

Ligj i ri për statusin e ndërmarrjeve sociale

Ndërmarrjet sociale janë tashmë të përcaktuara qartë me ligj për herë të parë në legjislacionin shqiptar. Kuadri i ri ligjor përcakton të gjitha kushtet që një ndërmarrje duhet të përmbushë për t’u c...

Kontrolli në kufi, ja kriteret

Komisionet e përhershme parlamentare po shqyrtojnë projektligjin e ri për kontrollin kufitar. Përpos të tjerave, drafti dikton rregulla të reja për kontrollin në kufi, kushtet, statusin dhe dokumenta...

KLSH: “Konsumatori i pambrojtur”

Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, një situatë e tillë ku kontrollet dhe analizat Inspektoratit Qendror Teknik, në tregtinë me pakicë të karburanteve, kryhen nga specialistë të pakualifikuar, janë...