Lejet e qarkullimit për automjetet bëhen 3-vjeçare

  Lejet e qarkullimit ndërkombëtare prej 1 shkurtit 2019 do të bëhen me afat tre vjeçar. Aktualisht këto leje janë 1-vjeçare dhe me të pajisen të gjitha mjetet që udhëtojnë jashtë vendit. “Drejt...

Isha i sigurtë që do të vije ….

Ju kërkoj leje që të shkoj ta kërkoj në fushëbetejë,- i thotë një ushtar komandantit të tij. “Leje e mohuar!”, – i thotë komandanti i tij prerë. “Nuk dua që të rrezikosh jetën tënde për n...