Amnistia fiskale, falen gjobat për makinat

Qytetarët që do të çregjistrojnë makinat do të përfitojnë falje të plotë të taksave dhe gjobave. Sipas Ministrisë së Financave, ligji i ri për amnistinë fiskale parashikon faljen e plotë të taksave d...

Miratohet ligji që detyron qeverinë të ulë borxhin

Komisioni i Ekonomisë miratoi ndryshimet në ligjin e menaxhimit të buxhetit sipas të cilave kufizohet niveli i borxhit deri në uljen e tij. Ligji detyron qeverinë të ulë borxhin publik në 40% nga 69....

Kritere të reja për koncesionet

Koncesionet e reja me partneritet publik-privat do të rregullohen më me kujdes. Ligji i ri parashikon detajet dhe procedurën që duhet ndjekur për t’u firmosur kontratat. Sipas ligjit komisioni i konc...