Kanë thënë për Profetin…

Bota ka njohur shumë njerëz të mëdhenj të cilët kanë bërë revolucione e kanë lënë gjurmë në histori. Sidoqoftë kanë qenë të angazhuar në një, apo në pak fusha të jetës. Të jesh i Dërguar për të gjith...