Në 5 vitet e ardhshme, më shumë makina me hidrogjen

Teknologjia e automjeteve po orientohet gjithmonë e më shumë drejt zhvillimit të makinave me hidrogjen. Ky është një hap i ri i teknologjisë dhe vetëm në Kaliforni ka stacione për furnizimin e makina...

Përgatituni për makinat me hidrogjen

Teknologjia e makinave elektrike, po kalon nga kompanitë e mëdha tek kompanitë më të vogla. Kjo lëvizje ofron shpresa për makina më të përballueshme financiarisht për konsumatorët por edhe miqësore m...

Përgatituni për makinat me hidrogjen

Teknologjia e makinave elektrike, po kalon nga kompanitë e mëdha tek kompanitë më të vogla. Kjo lëvizje ofron shpresa për makina më të përballueshme financiarisht për konsumatorët por edhe miqësore m...