MF: TVSH solli 112.543 mln lekë të ardhura gjatë 2016

Gjatë periudhës janar-tetor të vitit 2016 Ministria e Financave mblodhi rreth 112 milionë e 543 mijë lekë të ardhura nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. Raporti fiskal për këtë 10-mujor tregon se të ardh...