Si arrihet mirëqënia njerëzore në Islam?

Sipas dijetarëve Islam, mirëqënia mund të arrihet vetëm nëse i kushtohet rëndësi 5 elementeve: Ruajtja dhe mbrojtja e jetës së njeriut. Këtu bëjnë pjesë edhe respektimi i dinjitetit dhe lirisë së nje...