Qytetarët shembull të Norvegjisë

Në Norvegji banorët që kanë shumë mollë në shtëpi, i nxjerrin ato në gardhin e shtëpisë që kalimtarët të mund t’i shijojnë.  

Kur tre mollë bëjnë katër…

Mësuesja e pyeti nxënësin e klasës se parë: Nese të jap një mollë dhe një mollë dhe një mollë, sa mollë do të kesh ti? Nxënësi u përgjigj me vëndosmëri: do kem 4 mollë mësuese. Mësuesja e përseriti e...

Ja pse një mollë në ditë mban doktorin larg

Një mollë në ditë mban doktorin larg,kështu thonë për vlerat shëndetësore që molla ka. Eshtë një frut i cili ka përfitime të shumta, duke filluar nga farat që përmbajnë albuminë dhe yndyrë. Një pjesë...