Mos nënçmo asnjë vepër…

“Mos e nënçmo asnjë vepër të mirë, qoftë edhe ta takosh vëllain tënd me buzëqeshje”. (Muslimi) Xhuma të begatë!