Naftalina, mbrojtësi ndaj molës, rrezik për shëndetin

Të gjithë ne e njohim naftalinën si produkt, që përdoret kundë molës dhe për të larguar insektet. Naftalina është një përbërës i rrezikshëm, në formën e një substance të bardhë që ka aromë shumë të f...