Falja…

Fal kur duhet të ndëshkosh, në mënyrë që falja të fitojë vlerë…