Amnistia, Manjani: Duhet një zgjidhje më eficente

Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, shpreh dyshimet e tij për efikasitetin e amnistisë. Sipas tij amnistia nuk është një zgjidhje afatgjatë, prandaj duhet ndryshuar mënyra e ndjekjes penale në tërës...