Ndjesitë- froni Yt

Me mëshirë linde, me të vështira u rrite, Mbështetje për ne, mbështetja jote Amshimi; Vendqëndrimi i parë bota, Përtej u ngjite, Dritë rrezatove, prej Teje dritën njerëzimi.   Mëngjesin e çlirim...