Ja se çfarë mund te fshihet pas nepsit

Ndodh shpesh që, pa ndonjë arsye të caktuar të ndjejmë nevojën e një ushqimi.  Ato të cilat e përjetojnë më shumë këtë situatë janë shtatzënat dhe kjo jo pa qëllim. Nëse do te dëgjonim trupin tone do...