Çfarë bukurish i premton besimi njeriut?

Çfarë bukurish i premton besimi njeriut? A ka dallime në gradët e të ndjerit të këtyre bukurive prej ndërgjegjes së njeriut? Deri më sot janë thënë shumë gjëra në lidhje me bukuritë që besimi i fal n...

Myslimani, njeri besnik dhe i sigurisë

Siç kalon edhe në librat më në zë të hadithit, i Dërguari i Allahut (s.a.s.) në një hadith e përshkruan besimtarin mysliman me fjalët: “Myslimani i vërtetë është njeriu prej gjuhës dhe dorës së të ci...

Katër stinët e jetës

Një burrë kishte katër djem dhe donte t’u jepte një mësim të çmuar për jetën. Kështu ai i dërgoi djemtë në një udhëtim dhe në kthim iu tha të shihnin një pemë dardhe në një vend të largët. Djali i pa...