Sherbeti i besimit dhe i dashurisë për Allahun

Shihe veten sa më të vogël dhe pranoji të metat, që të arrish pjekurinë dhe të fitosh vlerë pranë të Madhërishmit!.. “Mos iu druaj pranimit të të metave në je i mençur,/se veç një i çmendur është i b...