Nxitimi dëmton produktivitetin në punë

Produktiviteti i punës dëmtohet nga nxitimi për ta kryer atë të paktën po aq sa nga zvarritja. Mendimi për të përfunduar një detyrë brenda afatit të caktuar sjell shpesh ngutjen për ta bërë punën sa ...