Të jesh fotograf nuk është e lehtë…

Për të realizuar një fotografi nga perspektiva e duhur, fotografët shumë herë vihen para situatave të vështira. Fotografët mund të kalojnë javë të tëra në zona të rrezikshme, vetëm për të kapur një p...