Apple krijon orën inteligjente që ruan shëndetin tonë

Kompania “Apple” mund të ketë një ide për përmirësimin e sensorëve në orën e inteligjente dhe mundësi për komunikim në raste urgjente. Aplikim i ri patentës zbulon se kompania mund të jetë e aftë për...