Zyrtare, krijohet bursa shqiptare e energjisë

Më 13 korrik, Qeveria Shqiptare ka miratuar zyrtarisht vendimin për krijimin e bursës shqiptare të energjisë. Detyrë e saj do të jetë organizimi i kushteve për shitjen dhe blerjen e energjisë elektri...