10 drurët më të veçantë në tokë

1. Druri në formë kërpudhe 2. Druri fikus, Filipine 3. Drurët mango nën ujë 4. Pisha bristlecone, një prej drurëve më të vjetër në Tokë 5. Druri selvi, liqeni Caddo 6. Panja japoneze 7.Druri visteria...