Gjobat që falen nga 1 janari 2017

Rreth 30 mijë gjoba që i janë vënë biznesit për mosvetëdeklarim në kohë të administratorëve në vlerën 10 mijë lekë dhe gjobat e vendosura deri në 31 dhjetor 2010 do të falen. Ndërsa bizneset që kanë ...