E pyetën një plak…

E pyetën një plak: Si keni jetuar në kohën tuaj pa teknologji (pa internet, pa smartphone)? Plaku ia ktheu: Ashtu siç ju po jetoni sot pa dashuri, pa sinqeritet, pa respekt, pa njerëzi!

Kur tre mollë bëjnë katër…

Mësuesja e pyeti nxënësin e klasës se parë: Nese të jap një mollë dhe një mollë dhe një mollë, sa mollë do të kesh ti? Nxënësi u përgjigj me vëndosmëri: do kem 4 mollë mësuese. Mësuesja e përseriti e...