Të moshuarit tani i gjeni në Facebook…

Nga kërkimet e fundit duket sikur facebook e ka humbur interesin mes të rinjve. Një kërkim i ri thotë se adoleshentët dhe të rinjtë po preferojnë më shumë Snapchat-in, ndërkohë që po rritet numri i p...