Ndërkohë, në pjesën tjetër të botës

Ka qenë e lehtë të harrohej së fundmi, por Britania është një pjesë relativisht e vogël e ekonomisë globale, e që zë 2.4%. Por edhe para referendumit, ka pasur shqetësime rreth rritjes globale, veçan...