FMN: Shqipëria me politika të gabuara fiskale

Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përgatitur një raport në të cilin vlerëson se qeveria shqiptare nuk ka arritur të përmirësojë të ardhurat buxhetore, pavarësisht rritjes së taksave në 2014. Në raport th...