Ndjesia e pritshmërisë ? Ja zgjidhja..

  Natyra njerëzore vazhdimisht  vlerëson veprime të caktuara, si e tillë ndodh që jo në çdo gjë të jemi objektivë. Këto janë pikërisht pritshmëritë tona, të cilat ndikojnë në pëlqimin e librave ...