Tregëtia online, procedura të reja lehtësuese

Nga java e ardhshme, Posta Shqiptare informoi se do të iniciojë procedura të reja lehtësuese duke mundësuar edhe kryerjen e plotësimit të deklaratës së thjeshtuar doganore dhe arkëtimit të detyrimit ...