Tatimet, më shumë lehtësira për bizneset

Bizneset do të dënohen më pak për shitjet pa faturë dhe punonjësit e pasiguruar. Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore parashikojnë lehtësimin e dënimeve dhe procedurave të ndryshme për biznese...

Kompensimi i energjisë elektrike, ja procedura

Zëvendësdrejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Ali Emini, ka shpjeguar procedurën se si mund të përfitohet kompensimi i energjisë elektrike. “Ka patur një vendim qeverie ku disa kategori përf...