Kritere të reja për koncesionet

Koncesionet e reja me partneritet publik-privat do të rregullohen më me kujdes. Ligji i ri parashikon detajet dhe procedurën që duhet ndjekur për t’u firmosur kontratat. Sipas ligjit komisioni i konc...