Posta Shqiptare drejt transformimit me projekte inovatore

Posta Shqiptare po punon për të ofruar një shërbim më të mirë përmes përfshirjes së sistemit digjital dhe risive teknologjike. Ndër projektet inovatore që ajo synon të ndërmarrë janë krijimi i një tr...