Bolwoningen, shtëpitë sferike në Holandë

Bolwoningen, ose shtëpitë sferike janë ndërtuar në vitin 1984 në kryeqendrën e provincës holandeze Brabanti Verior, në Hertogenbosch. Ato janë ndërtuar sipas idesë eksperimentale të arkitektit Dries ...