OSHEE, Vendimi: Rriten pagat për punonjësit e terrenit

Në zbatim të Ligjit të ri të Sektorit të Energjisë Elektrike, në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave u miratua vendimi “Për miratimin e trajtimit financiar të personave përgjegjës për menax...