Lejet e qarkullimit për automjetet bëhen 3-vjeçare

  Lejet e qarkullimit ndërkombëtare prej 1 shkurtit 2019 do të bëhen me afat tre vjeçar. Aktualisht këto leje janë 1-vjeçare dhe me të pajisen të gjitha mjetet që udhëtojnë jashtë vendit. “Drejt...