Dëshmia e penalitetit, shërbim i shtuar në e-Albania

Portali e-Albania është një risi sa e nevojshme aq edhe efektive për të gjithë ne. Ndër dhjetëra shërbime online të vëna në dispozicion të qytetarëve tashmë është shtuar edhe shërbimi i dëshmisë së p...