VISARET SHQIPTARE – TURIZMI I AVENTURES, RAFTING

https://soundcloud.com/spektrum-group/visaret-shqiptare-turizmi-i-aventures-rafting Visare Shqiptare e filloi këtë sezon të ri me një temë kushtuar turizmit, por jo atij tradicional që praktikohet ng...