Meksika mendon ta luftojë krimin me ngjyra, ja sesi

Qeveria Meksikane ka menduar një zgjidhje të mirë për reduktimin e dhunës. Të gjithë artistët e rrugës janë ftuar të pikturojnë një mural të madh me qëllim që të reduktohet dhuna në mesin e të rinjve...