INSTAT: Numri i punëkërkuesve të papunë ra me 17.8%

Shkalla e papunësisë së regjistruar për tremujorin e dytë të vitit 2016 është 10,7 %. INSTAT publikoi të dhënat që tregojnë se numri i punëkërkuesve të papunë të regjistruar në tremujorin e dytë të v...