Pensionet, procedurat për rishqyrtim pranë ISSH

Të moshuarit që nuk janë dakord me shumën e pensionit që marrim mund t’i drejtohen Institutit të Sigurimeve Shoqërore për të kërkuar rishqyrtim të pensionit. Sipas ISSH-së nuk është më nevoja që këta...

Nishani kthen në Kuvend ligjin për Dhomat e Tregtisë

Presidenti Bujar Nishani ktheu për rishqyrtim në Kuvend ligjin për Dhomat e Tregtisë, me argumentin se ky ligj shkel nenin 46 të Kushtetutës. Ligji në fjalë detyron të gjithë personat fizikë dhe juri...

Nishani kthen për rishqyrtim ligjin e mbetjeve

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ktheu sot ligjin e mbetjeve për rishqyrtim në Kuvend. Ai kërkoi bërjen e disa shtesave dhe ndryshimeve në ligjin “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, pasi...