Siguria në punë, objektivat e reja për 2016-2020

Statistikat tregojnë se numri i aksidenteve në punë në Shqipëri është shumë i lartë, ndërsa bizneset që zbatojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë janë të paktë. Strategjia e Sigurisë dhe Sh...